TuanAIpro

Sinh Viên

Hồ Sơ

TuanAIpro
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/02/2020
Kỹ năng
Python

Thống kê

0 điểm uy tín
45 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 07/04/2020 9:40:54 PM
Tham gia 02/12/2019 11:22:44 PM