BaoThanhNho

Hồ Sơ

BaoThanhNho

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Python . C#

Thống kê

0 điểm uy tín
29 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 29/02/2020 12:05:13 PM
Tham gia 28/12/2019 12:46:15 PM