duatithoi.it

Hồ Sơ

duatithoi.it

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
c#, asp .net mvc

Thống kê

0 điểm uy tín
529 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 23/07/2021 8:00:34 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM