leoodz

Sinh viên

Hồ Sơ

leoodz
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C,Ruby,Python

Thống kê

0 điểm uy tín
21 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/02/2020 3:56:23 AM
Tham gia 23/01/2020 10:24:09 PM