Trọng Nghĩa

Thất nghiệp

Hồ Sơ

Trọng Nghĩa
Thất nghiệp

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/06/1997
Kỹ năng
TFT
Về tôi

Thích đánh daxua

Thống kê

0 điểm uy tín
200 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 13/07/2020 8:36:06 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM