ketntk

sinh viên

Hồ Sơ

ketntk
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/01/2001

Thống kê

0 điểm uy tín
12 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 16/10/2019 5:51:43 AM
Tham gia 02/09/2019 9:45:20 PM