TrongPhuCBL49

Software Engineer

Hồ Sơ

TrongPhuCBL49 (Author)
Software Engineer

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Python, Django, Flask
Về tôi

Có niềm đam mê với thuật toán và tư duy logic. Là người cầu toàn, thích lập kế hoạch và tối ưu mọi vấn đề trong cuộc sống. Mong muốn luôn sống vui vẻ yêu đời =))) không bon chen.

Sở thích cá nhân: Đàn ca nhảy múa và đi du lịch.

Thống kê

0 điểm uy tín
424 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/06/2021 6:50:39 AM
Tham gia 28/08/2019 5:46:39 PM