HuyC#

Chuyên viên

Hồ Sơ

HuyC#
Chuyên viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/1987
Điện thoại: 0975597296
Kỹ năng
C#
Địa chỉ
36 Xuân La - Tây Hồ Hà Nội
Về tôi
epic music, guitar

Thống kê

0 điểm uy tín
262 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 28/06/2020 6:13:05 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM