Nguyễn Quý Quang Huy

Lập Trình Viên

Hồ Sơ

Nguyễn Quý Quang Huy
Lập Trình Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/12/2003
Điện thoại: 0354188244
Kỹ năng
C++, Java, Python

Thống kê

0 điểm uy tín
48 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/12/2019 10:54:18 AM
Tham gia 14/03/2019 3:47:33 PM