Freyr

Sinh viên

Hồ Sơ

Freyr
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/11/1997
Kỹ năng
C#

Thống kê

0 điểm uy tín
136 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/05/2020 1:22:33 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM