namkhanhnguyen980

Học Sinh

Hồ Sơ

namkhanhnguyen980
Học Sinh

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/09/2001
Kỹ năng
C#

Thống kê

0 điểm uy tín
63 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 15/10/2019 8:38:04 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM