bloodHP

Kỹ sư

Hồ Sơ

bloodHP
Kỹ sư

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Telecom, Networking

Thống kê

0 điểm uy tín
50 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/12/2019 9:28:56 AM
Tham gia 06/08/2019 11:52:52 PM