vuong hao

kỹ sư

Hồ Sơ

vuong hao
kỹ sư

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/05/1996
Điện thoại: 0967715260
Địa chỉ
hưng yen

Thống kê

0 điểm uy tín
142 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 05/07/2020 2:40:30 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM