ckx871994

sinh viên

Hồ Sơ

ckx871994
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Điện thoại: 1673672633
Kỹ năng
C++
Địa chỉ
TPHCM
Về tôi
vuit tính

Thống kê

0 điểm uy tín
70 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/09/2019 9:02:36 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM