ckx871994

sinh viên

Hồ Sơ

ckx871994
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Điện thoại: 1673672633
Kỹ năng
C++
Địa chỉ
TPHCM
Về tôi
vuit tính

Thống kê

0 điểm uy tín
162 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 26/05/2020 10:18:24 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM