Hoàng Tuân

sinh viên

Hồ Sơ

Hoàng Tuân
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
c#, php

Thống kê

0 điểm uy tín
7 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/07/2019 3:41:05 PM
Tham gia 30/06/2019 11:45:34 PM