Hoàng Tuân

sinh viên

Hồ Sơ

Hoàng Tuân
sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
c#, php

Thống kê

0 điểm uy tín
17 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 04/11/2019 12:58:13 PM
Tham gia 30/06/2019 11:45:34 PM