Phạm Tấn Thành

Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop & Mobile at Team Service Computer and Mobile.

Hồ Sơ

Phạm Tấn Thành (Moderator)
Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop & Mobile at Team Service Computer and Mobile.

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/05/1996
Điện thoại: 0987187449
Địa chỉ
Tiền Giang
Về tôi

Thích nghe nhạc, làm những việc vì cộng đồng :) Bán linh kiện vi tính tại Kteam Technology Solutions

Thống kê

0 điểm uy tín
1.388 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 19/01/2021 6:52:02 AM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM