Phạm Tấn Thành

Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop, Camera tech at Palexy

Hồ Sơ

Phạm Tấn Thành (Moderator)
Sale, Marketing, Real estate broker, Repair Laptop, Camera tech at Palexy

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/05/1996
Điện thoại: 0987187449
Địa chỉ
Tiền Giang
Về tôi

Thích nghe nhạc, làm những việc vì cộng đồng :) Bán linh kiện vi tính tại Kteam Technology Solutions

Thống kê

0 điểm uy tín
1.767 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 20/06/2021 12:34:02 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM