ThanhLoc

Hồ Sơ

ThanhLoc

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C++, python

Thống kê

0 điểm uy tín
32 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 31/07/2021 6:28:29 AM
Tham gia 09/07/2021 2:15:53 PM