Trần Duy

Sinh Viên

Hồ Sơ

Trần Duy
Sinh Viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/04/2000
Kỹ năng
C++ Basic, C# Basic

Thống kê

0 điểm uy tín
168 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 26/05/2020 11:26:12 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM