Minh Nguyễn

Học sinh

Hồ Sơ

Minh Nguyễn
Học sinh

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/11/2003
Kỹ năng
chưa có

Thống kê

0 điểm uy tín
105 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 22/05/2020 1:38:29 AM
Tham gia 15/10/2019 10:01:17 PM