DG

Founder, Designer, Developer at Kteam

Hồ Sơ

DG (SuperAdmin, Author)
Founder, Designer, Developer at Kteam

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/06/1994
Về tôi

Founder, Designer, Developer at Kteam

Thống kê

0 điểm uy tín
938 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 25/01/2020 2:49:59 PM
Tham gia 05/05/2017 8:55:40 AM