Tuyền Lê

Student at HCMUS

Hồ Sơ

Tuyền Lê
Student at HCMUS

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/05/1998
Kỹ năng
C++, JavaScript,
Địa chỉ
Ho Chi Minh City
Về tôi
Thích xem phim

Thống kê

0 điểm uy tín
200 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 06/04/2020 6:06:06 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM