Tuyền Lê

Student at HCMUS

Hồ Sơ

Tuyền Lê
Student at HCMUS

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/05/1998
Kỹ năng
C++, JavaScript,
Địa chỉ
Ho Chi Minh City
Về tôi
Thích xem phim

Thống kê

0 điểm uy tín
249 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 15/07/2020 8:50:32 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM