RyanPhg

công nhân

Hồ Sơ

RyanPhg
công nhân

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
Microsoft Windows OS
Về tôi

Luôn tìm hiểu và học hỏi không ngừng

Thống kê

0 điểm uy tín
55 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 31/07/2021 2:51:15 AM
Tham gia 31/12/2020 10:08:02 AM