huynhthanhwuang

Sinh viên

Hồ Sơ

huynhthanhwuang
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#
Về tôi

Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

Thống kê

0 điểm uy tín
2 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/04/2019 8:18:51 PM
Tham gia 15/04/2019 7:46:07 AM