huynhthanhwuang

Sinh viên

Hồ Sơ

huynhthanhwuang
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Kỹ năng
C#
Về tôi

Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

Thống kê

0 điểm uy tín
13 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 17/07/2019 4:31:39 AM
Tham gia 15/04/2019 7:46:07 AM