Nguyen Duc Hoang

Trainer at Techmaster

Hồ Sơ

Nguyen Duc Hoang (Moderator)
Trainer at Techmaster

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/10/1979
Kỹ năng
React Native, React, Nodejs, Swift, Kotlin, Java, Python
Địa chỉ
So nha 45, ngo Mai Huong, Hai Ba Trung
Về tôi
Thích tìm tòi khám phá công nghệ mới

Thống kê

0 điểm uy tín
401 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 25/09/2020 5:51:57 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM