tungtran

System Admin

Hồ Sơ

tungtran
System Admin

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/09/1996
Kỹ năng
Windows Server 2012

Thống kê

0 điểm uy tín
151 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 17/09/2020 5:58:31 PM
Tham gia 04/07/2019 10:44:54 AM