tienn_dunggg

Sinh viên

Hồ Sơ

tienn_dunggg
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/03/2002
Điện thoại: 0982087932
Địa chỉ
484A, Le Van Viet Street, Tang Nhon Phu A Ward, District 9, Ho Chi Minh City

Thống kê

0 điểm uy tín
14 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 11/05/2021 11:06:42 AM
Tham gia 04/05/2021 9:35:17 AM