I Hate Python Team

Hồ Sơ

I Hate Python Team (Moderator)

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C++, Python
Về tôi
Chúng tôi là những người có niềm yêu thích Python và muốn Python được nhiều người biết đến hơn ở Việt Nam.

Thống kê

0 điểm uy tín
1.589 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 31/03/2020 1:31:40 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM