I Hate Python Team

Về tôi
Chúng tôi là những người có niềm yêu thích Python và muốn Python được nhiều người biết đến hơn ở Việt Nam.
Nam

Thống kê

0 điểm uy tín
3.941 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 16/01/2022 5:00:39 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM