datnd

Hồ Sơ

datnd

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/10/1995
Kỹ năng
c#

Thống kê

0 điểm uy tín
64 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/09/2019 6:10:11 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM