Lại Huân

Học sinh

Hồ Sơ

Lại Huân
Học sinh

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/04/2001
Điện thoại: 01253636681
Kỹ năng
Lung tung
Địa chỉ
Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Thống kê

0 điểm uy tín
65 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/07/2020 1:40:17 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM