Pham Hoang Dung

Developer

Hồ Sơ

Pham Hoang Dung
Developer

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/09/1999
Điện thoại: 0989059552
Kỹ năng
Java, Html, Database
Địa chỉ
30/09/1999

Thống kê

0 điểm uy tín
14 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 07/04/2020 12:02:07 PM
Tham gia 14/02/2020 1:58:50 PM