ducanhn130897

Sinh viên

Hồ Sơ

ducanhn130897
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
Java, .Net, C#

Thống kê

0 điểm uy tín
63 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 13/08/2019 3:53:00 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM