ducanhn130897

Sinh viên

Hồ Sơ

ducanhn130897
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
Java, .Net, C#

Thống kê

0 điểm uy tín
167 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 16/07/2020 1:12:01 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM