Đức

Sinh viên

Hồ Sơ

Đức
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Kỹ năng
C++
Địa chỉ
Hà Nội, Việt Nam

Thống kê

0 điểm uy tín
154 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 21/05/2020 6:38:43 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM