Thanh Thảo

Sinh viên

Hồ Sơ

Thanh Thảo
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/04/2000
Kỹ năng
c++, java, oop
Về tôi

Tôi là một nữ sinh viên học IT, có rất khó khăn với tôi về tư duy. Nhưng như HowKteam nói Luyện tập - Thử thách - Không ngại khó. I can do it.

 

Thống kê

0 điểm uy tín
159 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 26/05/2020 4:57:41 PM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM