Kaka

Sinh viên

Hồ Sơ

Kaka
Sinh viên

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/06/1999
Điện thoại: 01644867560
Kỹ năng
Python

Thống kê

0 điểm uy tín
153 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 30/05/2020 12:20:53 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM