IT_Wolf

Học sinh cấp 3

Hồ Sơ

IT_Wolf
Học sinh cấp 3

Thông tin cá nhân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/01/2002
Kỹ năng
C#
Về tôi
Mình rất thích lập trình mong ae trong cộng đồng giúp đỡ

Thống kê

0 điểm uy tín
150 lượt xem hồ sơ
Xem lần cuối 14/07/2020 2:59:37 AM
Tham gia 10/10/2016 12:00:00 AM