Một nền giáo dục miễn phí cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào.

Tầm nhìn

Với mong muốn mang đến kiến thức chất lượng, miễn phí cho mọi người, với tâm huyết phá bỏ rào cản kiến thức từ việc giáo dục thu phí. Chúng tôi - Kteam đã lập nên trang website này để thế giới phẳng hơn.

Bất cứ ai có mong muốn khai phá thế giới. Phá bỏ mọi thứ ngăn cản sự phát triển tất yếu bền vững của xã hội đều là Kter (Thành viên của Kteam).

GIÁO DỤC LÀ MIỄN PHÍ!

Người sáng lập

Ủng hộ

Hỗ trợ chúng tôi để cùng xây dựng một nền GIÁO DỤC MIỄN PHÍ cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào. Hoặc tham gia vào đội ngủ giảng viên, công tác viên, tình nguyện viên của chúng tôi.

Ủng hộ

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về phân tích, thiết kế, xây dựng.

Kteam - Howkteam Free Education

Hệ thống quản lý

Kteam - Howkteam Free Education

Ứng dụng

Kteam - Howkteam Free Education

Tool

Kteam - Howkteam Free Education

Website

Kteam - Howkteam Free Education

Outsourcing

Kteam - Howkteam Free Education

Và các vấn đề khác

Liên hệ

Liên hệ chúng tôi nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ, quảng cáo hoặc những thắc mắc khác.

Thông tin liên hệ  Trần Kim Long
  Phone: (+84) 909 256 437
  Facebook: fb.com/k9fanpage

  Nguyễn Đoàn Ngọc Giàu
  Phone: (+84) 1669 455 088
  Facebook: fb.com/doangiau2006

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education