NotifyIcon trong lập trình C# Winform

Lập trình Winform cơ bản

5.0 (2 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 23:19 03-08-2020 17.414 lượt xem 0 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

NotifyIcon trong lập trình C# Winform

Dẫn nhập

Sức mạnh của hệ điều hành Window là không thể chối cãi. Và để tạo nên sức mạnh đó không thể thiếu những ứng dụng mạnh mẽ. Vậy để tạo ra những ứng dụng đó, người lập trình viên cần học cái gì?

Cùng nhau tìm hiểu serial Lập trình Winform.

Nội dung

Form1.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace NotifyIconGUI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      notifyIcon1.ShowBalloonTip(5000, "Thông báo từ HowKteam", textBox1.Text, ToolTipIcon.Warning);
    }

    private void txbStrip_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = txbStrip.Text;
    }
  }
}

Form1.Designer.cs

namespace NotifyIconGUI
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      this.components = new System.ComponentModel.Container();
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.notifyIcon1 = new System.Windows.Forms.NotifyIcon(this.components);
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.contextMenuStrip1 = new System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(this.components);
      this.txbStrip = new System.Windows.Forms.ToolStripTextBox();
      this.contextMenuStrip1.SuspendLayout();
      this.SuspendLayout();
      // 
      // notifyIcon1
      // 
      this.notifyIcon1.BalloonTipText = "www.HowKteam.com có bài mới rồi kìa";
      this.notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Thông báo từ www.HowKteam.com";
      this.notifyIcon1.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1;
      this.notifyIcon1.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("notifyIcon1.Icon")));
      this.notifyIcon1.Text = "notifyIcon1";
      this.notifyIcon1.Visible = true;
      // 
      // button1
      // 
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(177, 114);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
      this.button1.TabIndex = 0;
      this.button1.Text = "button1";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      // 
      // textBox1
      // 
      this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(56, 114);
      this.textBox1.Name = "textBox1";
      this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
      this.textBox1.TabIndex = 1;
      // 
      // contextMenuStrip1
      // 
      this.contextMenuStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.txbStrip});
      this.contextMenuStrip1.Name = "contextMenuStrip1";
      this.contextMenuStrip1.Size = new System.Drawing.Size(161, 51);
      // 
      // txbStrip
      // 
      this.txbStrip.Name = "txbStrip";
      this.txbStrip.Size = new System.Drawing.Size(100, 23);
      this.txbStrip.TextChanged += new System.EventHandler(this.txbStrip_TextChanged);
      // 
      // Form1
      // 
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(436, 375);
      this.Controls.Add(this.textBox1);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "Form1";
      this.contextMenuStrip1.ResumeLayout(false);
      this.contextMenuStrip1.PerformLayout();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.NotifyIcon notifyIcon1;
    private System.Windows.Forms.Button button1;
    private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
    private System.Windows.Forms.ContextMenuStrip contextMenuStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripTextBox txbStrip;
  }
}

Download project

Kết luận

Bài sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thread trong lập trình C# Winform.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình Winform cơ bản

Lập trình Winform cơ bản

Đánh giá

hthecong đã đánh giá 08:28 05-09-2019

Cảm ơn HowKteam!

Hoàng An đã đánh giá 19:38 01-03-2019

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Không có video.