Nhập từ file input {tên}, {tuổi hiện tại} và xuất ra file output theo mẫu (Có xử lý định dạng đầu vào)

Bài tập Python tự luyện

0.0 (0 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 16:12 31-03-2021 2.295 lượt xem 5 bình luận
Tác giả/Dịch giả: TrongPhuCBL49 K9
Học nhanh

Danh sách bài học

Nhập từ file input {tên}, {tuổi hiện tại} và xuất ra file output theo mẫu (Có xử lý định dạng đầu vào)

Bài toán cần xử lý

Viết chương trình nhập vào từ file input {Tên}, {Tuổi hiện tại} và xuất ra file output theo mẫu sau: “Vao 20 nam nua, tuoi cua {Tên} se la {Tuổi cần tìm}”. (Có xử lý định dạng đầu vào). 


Kiến thức cần có

 • Mở file, đóng file
 • Câu lệnh with làm việc với file trong Python
 • Hàm đọc file readline() và hàm ghi file write()
 • Định dạng chuỗi đầu ra trong Python
 • Các phương thức xử lý chuỗi: rstrip()
 • Biến và kiểu dữ liệu
 • Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)

Định dạng đầu vào

Dữ liệu đầu vào lưu trữ trong file "Bai1.11.inp"

Gồm hai dòng:

 • Dòng đầu tiên chứa {Tên}
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên dương {Tuổi hiện tại}

Định dạng đầu ra

Dữ liệu đầu ra lưu trữ trong file "Bai1.11.out"

Gồm một dòng duy nhất hiển thị như sau:

 • Vao 20 nam nua, tuoi cua {Ten} se la {Tuoi can tim}

Lưu ý: Nếu file input không tồn tại thì xuất thông báo: Khong tim thay file input!

             Nếu input nằm ngoài định dạng đầu vào thì xuất thông báo: Dinh dang dau vao khong hop le!


Ví dụ

 • Input 1: Bai1.11.inp
Kteam
10
 • Output 1: Bai1.11.out
Vao 20 nam nua, tuoi cua Kteam se la 30

 • Input 2: File Bai1.11.inp không tồn tại
 • Output 2: Bai1.11.out
Khong tim thay file input!

 • Input 3: Bai1.11.inp
Kteam
 • Output 3: Bai1.11.out
Dinh dang dau vao khong hop le!

 • Input 4: Bai1.11.inp
Kteam
Python
 • Output 4: Bai1.11.out
Dinh dang dau vao khong hop le!

Gợi ý

 • Sử dụng cấu trúc Xử lý ngoại lệ để xử lý các trường hợp gây ra lỗi
 • Đặt toàn bộ chương trình trong khối try.
 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='r' nhằm mở file để đọc.
 • Dùng hàm readline() để đọc dữ liệu dòng đầu tiên từ file input và lưu vào biến
 • Sử dụng phương thức rstrip() để loại bỏ ký tự '\n' ở bên phải vì giá trị nhận được khi sử dụng hàm readline() bao gồm cả ký tự xuống dòng.
 • Tiếp tục dùng hàm readline() để đọc dòng giá trị thứ hai và lưu vào biến.
 • Chuyển giá trị mới nhận được sang kiểu số nguyên vì giá trị nhận được từ hàm readline() mặc định sẽ ở kiểu chuỗi.
 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='w' nhằm mở file để ghi.
 • Dùng hàm write() kết hợp với hàm format() để hiển thị kết quả theo mẫu.
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh open() nếu file input không tồn tại. Dùng lệnh except bắt lỗi FileNotFoundError:
 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='w' nhằm mở file để ghi thông báo lỗi
 • Lỗi sẽ phát sinh ở lệnh ép kiểu nếu định dạng đầu vào không hợp lệ. Dùng lệnh except để bắt lỗi:
 • Sử dụng câu lệnh with với hàm open() mode='w' nhằm mở file để ghi thông báo lỗi

Code mẫu

#Khoi lenh co the phat sinh loi
try:
   #Mo file voi mode='r' de doc file

   with open('Bai1.11.inp', 'r') as fileInp:
       #Doc 1 dong du lieu tu file va luu vao bien ten

       #Su dung phuong thuc rstrip de loai bo ky tu xuong dong '\n'
       ten = fileInp.readline().rstrip('\n')

       #Doc 1 dong du lieu tu file va luu vao bien tuoiHienTai
       tuoiHienTai = int(fileInp.readline())

   #Mo file voi mode='w' de ghi file
   with open('Bai1.11.out', 'w') as fileOut:

       #Ghi noi dung vao file theo mau
       fileOut.write('Vao 20 nam nua, tuoi cua {} se la {}'.format(ten, tuoiHienTai + 20))

#Khoi lenh duoc thuc thi khi xay ra loi "Khong tim thay file input"
except FileNotFoundError:
   with open('Bai1.11.out', 'w') as fileOut:

       #Xuat thong bao loi
       fileOut.write('Khong tim thay file input!')


#Khoi lenh duoc thuc thi khi xay ra loi "Sai dinh dang dau vao"

except:
   with open('Bai1.11.out', 'w') as fileOut:

       #Xuat thong bao loi
       fileOut.write('Dinh dang dau vao khong hop le!')

Kết luận

Trong bài này, Kteam đã hướng dẫn bạn cách viết chương trình nhập vào từ file input {Tên}, {Tuổi hiện tại} và xuất ra file output theo mẫu sau: “Vao 20 nam nua, tuoi cua {Tên} se la {Tuổi cần tìm}”. (Có xử lý định dạng đầu vào). 

Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cũng nhau học cách viết chương trình XUẤT FILE OUTPUT TRÊN 1 DÒNG DUY NHẤT TỪ CHUỖI INPUT BẤT KỲ NHẬP VÀO TRÊN NHIỀU DÒNG.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên " Luyện tập - Thử Thách - Không ngại khó!"


Tải xuống

Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới!


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Bài tập Python tự luyện

Serial dành cho những bạn cần luyện tập phương pháp, tu duy lập trình. Làm quen với các bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung Serial này được phân tách chi tiết nhất có thể, nhằm giúp các bạn dễ hiểuthực hành được ngay.

Bạn nên tự làm lại từng bài tập trên video để có kết quả tốt nhất. Cùng Kteam "Luyện tập - Thử thách - không ngại khó"

Đánh giá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
phuongtv4 đã bình luận 13:05 06-04-2021

Có cách nào xử lý dữ liệu đầu vào khi yêu cầu nhập tên, nhưng mà người dùng sử dụng số để nhập thì báo lỗi không admin ơi ? Nhờ anh hỗ trợ với ạ

MrTao2020 đã bình luận 14:19 05-04-2021

Với trường hợp file đầu vào nhiều hơn 2 dòng thì mình tạo vòng lặp như nào để có thể ghi hết các dòng của file vậy ad? Mong được giúp đỡ

xxxts2txxx đã bình luận 21:57 24-02-2021
try:
  with open('B10ian.txt','r',encoding='utf-8') as b10:
    data = b10.readlines()
    data[0] = data[0][:-1]
  with open('B10out.txt','w',encoding='utf-8') as b10:
    data = b10.write('Vào 20 năm nữa, tuổi của %s sẽ là %d'%(data[0],int(data[1])+20))
except FileNotFoundError:
  with open('B10out.txt','w',encoding='utf-8') as b10:
    data = b10.write("Không tìm thấy fileinput")
except:
  with open('B10out.txt','w',encoding='utf-8') as b10:
    data = b10.write("Lỗi nhập liệu")

 

Không có video.