Truyền dữ liệu qua mỗi Scene trong JavaFX

Lập trình JavaFX Cơ bản

5.0 (1 đánh giá)
Tạo bởi Kteam Cập nhật lần cuối 16:49 23-09-2018 5.366 lượt xem 2 bình luận
Học nhanh

Danh sách bài học

Truyền dữ liệu qua mỗi Scene trong JavaFX

Dẫn nhập

JavaFX là một công nghệ phát triển giao diện máy tính trên nền tảng Java nhằm thay thế công nghệ cũ Java Swing, Java AWT với những cấu trúc và cách viết dễ sử dụng, thân thiện với lập trình viên nhiều hơn

Qua khoá học JavaFX Cơ bản, Kteam sẽ cung cấp những kiến thức lập trình cơ bản về thiết kế giao diện phần mềm, giúp các bạn có thể tạo ra những phần mềm phục vụ cho học tập và công việc.


Nội dung

Nội dung bao gồm Source code & các lưu ý chính về quá trình thực hiện phần mềm. Kteam khuyến khích bạn cập nhập thêm nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu chi tiết hơn về các kỹ thuật được đề cập trong bài học thông qua các video đính kèm.

Kiến thức cần nắm để học serial này:

 • Java Cơ bản.
 • Java Hướng đối tượng.

Project tham khảo

Controller.java

package sample.Main22;

import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TableColumn;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class Controller implements Initializable {
  @FXML
  private TableView<Student> table;

  @FXML
  private TableColumn<Student, Integer> idColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, String> nameColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, String> emailColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Student, Integer> ageColumn;

  private ObservableList<Student> studentList;

  @FXML
  private TextField idText;

  @FXML
  private TextField nameText;

  @FXML
  private TextField emailText;

  @FXML
  private TextField ageText;

  @FXML
  private AnchorPane ap;

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
    studentList = FXCollections.observableArrayList(
        new Student(1, "Chau", "chau@gmail.com", 21),
        new Student(2, "Chuong", "chuong@gmail.com", 20)
    );
    idColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Integer>("id"));
    nameColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>("name"));
    emailColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, String>("email"));
    ageColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Student, Integer>("age"));
    table.setItems(studentList);
  }

  public void add (ActionEvent e){
    Student newStudent = new Student();
    newStudent.setId(Integer.parseInt(idText.getText()));
    newStudent.setName(nameText.getText());
    newStudent.setEmail(emailText.getText());
    newStudent.setAge(Integer.parseInt(ageText.getText()));
    studentList.add(newStudent);
  }

  public void delete (ActionEvent e){
    Student selected = table.getSelectionModel().getSelectedItem();
    studentList.remove(selected);

  }

  public void changeSceneStudentDetail(ActionEvent e) throws IOException {
    Stage stage = (Stage)((Node) e.getSource()).getScene().getWindow();
    FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
    loader.setLocation(getClass().getResource("StudentDetail.fxml"));
    Parent studentViewParent = loader.load();
    Scene scene = new Scene(studentViewParent);
    StudentDetailController controller = loader.getController();
    Student selected = table.getSelectionModel().getSelectedItem();
    controller.setStudent(selected);
    stage.setScene(scene);
  }

}

Main22.java

package sample.Main22;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main22 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    try{
      Parent root = FXMLLoader.load(this.getClass().getResource("sample.fxml"));
      Scene scene = new Scene(root);
      primaryStage.setScene(scene);
      primaryStage.show();
    }catch (Exception e){
      System.out.println(e);
    }
  }
}

Student.java

package sample.Main22;

public class Student {
  private int id;
  private String name;
  private String email;
  private int age;

  public Student(int id, String name, String email, int age) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.email = email;
    this.age = age;
  }

  public Student() {
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}

StudentDetail.fxml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.text.*?>
<?import java.lang.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.scene.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>

<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Main22.StudentDetailController">
  <children>
   <Label layoutX="210.0" layoutY="35.0" prefHeight="43.0" prefWidth="156.0" text="Student Detail">
     <font>
      <Font size="24.0" />
     </font>
   </Label>
   <Label layoutX="78.0" layoutY="113.0" prefHeight="32.0" prefWidth="59.0" text="ID" />
   <Label layoutX="78.0" layoutY="179.0" prefHeight="21.0" prefWidth="47.0" text="Name" />
   <Label layoutX="250.0" layoutY="119.0" prefHeight="21.0" prefWidth="38.0" text="Email" />
   <Label layoutX="252.0" layoutY="179.0" text="Age" />
   <Label fx:id="ageLabel" layoutX="317.0" layoutY="179.0" text="Age" />
   <Label fx:id="emailLabel" layoutX="311.0" layoutY="120.0" prefHeight="21.0" prefWidth="85.0" text="Email" />
   <Label fx:id="nameLabel" layoutX="137.0" layoutY="179.0" prefHeight="21.0" prefWidth="47.0" text="Name" />
   <Label fx:id="idLabel" layoutX="137.0" layoutY="114.0" prefHeight="32.0" prefWidth="59.0" text="ID" />
   <Button layoutX="334.0" layoutY="261.0" mnemonicParsing="false" onAction="#goBack" text="Back" />
  </children>
</AnchorPane>

StudentDetailController.java

package sample.Main22;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class StudentDetailController {
  @FXML
  Label idLabel;
  @FXML
  Label nameLabel;
  @FXML
  Label emailLabel;
  @FXML
  Label ageLabel;

  public void setStudent(Student student){
    idLabel.setText(String.valueOf(student.getId()));
    nameLabel.setText(student.getName());
    emailLabel.setText(student.getEmail());
    ageLabel.setText(String.valueOf(student.getAge()));
  }
  public void goBack(ActionEvent e) throws IOException {
    Stage stage = (Stage)((Node) e.getSource()).getScene().getWindow();
    FXMLLoader loader = new FXMLLoader();
    loader.setLocation(getClass().getResource("sample.fxml"));
    Parent sampleParent = loader.load();
    Scene scene = new Scene(sampleParent);
    stage.setScene(scene);
  }
}

sample.fxml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>

<AnchorPane prefHeight="552.0" prefWidth="786.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Main22.Controller">
  <children>
   <TableView fx:id="table" layoutX="21.0" layoutY="23.0" prefHeight="470.0" prefWidth="519.0">
    <columns>
     <TableColumn fx:id="idColumn" prefWidth="75.0" text="ID" />
     <TableColumn fx:id="nameColumn" prefWidth="154.0" text="Name" />
      <TableColumn fx:id="emailColumn" prefWidth="161.0" text="Email" />
      <TableColumn fx:id="ageColumn" minWidth="0.0" prefWidth="128.0" text="Age" />
    </columns>
   </TableView>
   <Label layoutX="560.0" layoutY="72.0" text="ID" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="128.0" text="Name" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="182.0" text="Email" />
   <Label layoutX="560.0" layoutY="237.0" text="Age" />
   <TextField fx:id="idText" layoutX="609.0" layoutY="67.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="nameText" layoutX="609.0" layoutY="123.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="emailText" layoutX="609.0" layoutY="177.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <TextField fx:id="ageText" layoutX="609.0" layoutY="232.0" prefHeight="31.0" prefWidth="176.0" />
   <Button layoutX="572.0" layoutY="320.0" mnemonicParsing="false" onAction="#add" text="Add" />
   <Button layoutX="634.0" layoutY="320.0" mnemonicParsing="false" onAction="#delete" text="Delete" />
   <Button layoutX="707.0" layoutY="320.0" mnemonicParsing="false" onAction="#changeSceneStudentDetail" text="Detail" />
  </children>
</AnchorPane>

Tải Project

Nếu việc thực hành theo hướng dẫn không diễn ra suôn sẻ như mong muốn. Bạn cũng có thể tải xuống PROJECT THAM KHẢO ở link bên dưới! 


Kết

Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu về TableView trong JavaFX và kết thúc hoàn chỉnh khóa học LẬP TRÌNH JAVAFX

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng

Đừng quên Like Facebook hoặc +1 Google cho bài học mà bạn yêu thích! 

Bạn cũng có thể mời tác giả khóa học một ly cafe hoặc Tài trợ cho các khóa học khác, giúp ai cũng có cơ hội tiếp cận GIÁO DỤC MIỄN PHÍ qua link bên dưới!

https://www.howkteam.vn/donate

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Kteam. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử Thách – Không ngại khó

 


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Tác giả/Dịch giả

Khóa học

Lập trình JavaFX Cơ bản

Lập trình JavaFX Cơ bản

Đánh giá

leehacute đã đánh giá 18:19 21-04-2020

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
leehacute đã bình luận 18:19 21-04-2020

Nếu thay tableview bằng listview thì có làm được như bài học ko ad

trinhphamtrunghieu đã bình luận 03:33 13-12-2018

thật sự rất hữu ích. cảm ơn anh(bạn) nhiều

Không có video.