Lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với...

Serial tutorial lập trình phần mềm Quản lý quán cafe với C# Winform

Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) 3.5/5 (68 reviews)

Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers)

Đã đăng 2016-11-23 05:58:21 bởi HowKteam
1 bình luận 15539 lượt xem
Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers) 3.5 /5 stars (4 reviews)
 

Không có gì tuyệt vời hơn là luyện tập với ví dụ thực tế. Nào cùng nhau thử thách bản thân với phần mềm: Quản lý quán cafe

Bạn nên có kiến thức về:

  • Lập trình Winform cơ bản
  • Delegate – Event
  • SQL server
  • Xử lý ngày tháng năm

Mô hình 3 Layer

Bài sau chúng ta sẽ cùng nhau tạo lớp DataProvider.

Đừng quên: “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Chia sẻ:
Thảo luận Hỏi và đáp Báo lỗi bài viết
Hủy bỏ   hoặc  
Giới thiệu mô hình 3 lớp (3 Layers)
anhtuhd95 2016-12-09 10:05:49
At first glance, the three tiers may seem similar to the model-view-controller (MVC) concept; however, topologically they are different. A fundamental rule in a three tier architecture is the client tier never communicates directly with the data tier; in a three-tier model all communication must pass through the middle tier. Conceptually the three-tier architecture is linear. However, the [model-view-controller] MVC architecture is triangular: the view sends updates to the controller, the controller updates the model, and the view gets updated directly from the model.
1 bình chọn
Reply
Hủy bỏ   hoặc  
Hủy bỏ   hoặc  

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education